Mobil topp Rädda jakten

Jägarna behöver ena sig mot vargen
Återigen är vi i ungefär samma läge som förra året vid den här tiden. Pandemin som hade hoppats skulle vara betvingad har tagit ny fart och är om möjligt ännu mer smittsam. Det innebär att vi åter en gång ser oss nödsakade att avstå det fysiska årsmötet.
Vår mötesverksamhet sker numera nätledes och i början av februari kommer vi att kalla till ett styrelsemöte.
Verksamheten löper som vanligt med undantag av de verksamheter som kräver fysiska kontakter. Vi hoppas intensivt att den smörja vi drabbats av skall vara ur världen inom loppet av detta år.
Som alla förstår blir det inget deltagande i mässor och utställningar. Vi kan inte bjuda in föreläsare eller anordna andra arrangemang under rådande omständigheter. Nu är det opinionsbildning via Facebook som gäller. Vår sida har nästa 4000 medlemmar och det kommer till nya hela tiden.
Kampen för jägarna och motståndet mot en frilevande vargstam går vidare. Vi ser hur myndigheterna fortsätter att jiddra i sin iver att skapa så många revir och individer som det bara går.
Vi ska köra på och tala om vad jägarna står. Oavsett vilket förbund jägarna tillhör så har de samma uppfattning, nej till frilevande varg. Vi tar oss friheten att föra även deras talan eftersom deras förbund inte vågar göra det.
Fortfarande är Rädda Jakten det enda förbund som står upp och säger nej till frilevande varg. De andra två förbunden har miljoner i anslag från staten som ett tecken på att de går i deras koppel och medverkar till att vargstammen breder ut sig mer och mer för varje år. Det är en gåta att de två förbundens medlemmar kan godkänna detta.

Jakt med blandade känslor 
Vi är nu inne i årets jaktsäsong. Många samlas som man alltid gjort. Man bor i jaktkojan och man släpper sina hundar som man också gjort alltid, men det är inte allom givet.
På sina ställen skulle jakten kunna vara något att se fram mot, men varghoparna gör att man går till skogen med blandade känslor och så har det varit i 40 år.
Till att börja med litade vi på de två jägarorganisationer som sade ja till varg fast man menade nej. Eller var det i själva verket så att man menade det man sade?
Trots 40 år av falska försäkringar om att vargen ska bort verkar det ändå vara svårt att överge dem.
Till sist kom Rädda Jakten. Vi har totalt tappat förtroendet för de två andra organisationerna som jamsar med Naturvårdsverk och regering. Nu är vi tre jägarorganisationer, men bara en som vågar säga vad alla menar, nej till frilevande varg. Vi behöver bli fler som säger nej, nu får det vara nog. 
Kom med i Rädda Jakten nu. Betala 200 kronor så är du medlem till utgången av 2022 och under den tiden har du en mycket bra jägarförsäkring.
Här nedan kan du se hur du enklast betalar din medlemsavgift.

Betalning via bankgiro 
Medlemsavgift: 200:-

Vi behöver nedanstående uppgifter
Mottagare: Rädda Jakten
Medlemsavgiften 200:- betalas till bankgironr: 188 – 9245
Fyll i ert namn, födelsenummer ÅÅÅÅ – MM – DD, samt adress, telefonnr. och eventuell e-postadress.

För betalning från utlandet:
IBAN: SE 4295000099602608990699
 Swift/Bic: NDEASESS

Göran Karlsson
Lindveden, Raddetorp 5
46198 TROLLHÄTTAN