Mobil topp Rädda jakten

Rädda Jaktens årsmöte är inställt tills vidare
På grund av de omständigheter som Coronaviruset skapat har vår ordförande beslutat följa Folkhälso-
myndighetens rekommendationer vad gäller fysiska möten. Vårt årsmöte skjuts upp till dess det blir
möjligt att genomföra det utan risk att smitta sprids.

Rädda Jakten kämpar vidare

För varje år som går kan vi se hur allt fler vågar ta bladet från munnen. Till och med de två stora jägarorganisationerna känner av trycket från sina medlemmar.
Trots risken för reducerade driftbidrag skymtar vi emellanåt deras innersta önskan om att vargen inte har här att göra.
Till skillnad mot Rädda Jakten befinner de sig ständigt under galgen och ett löfte och en underskrift är en deal som inte kan brytas. Målet är en svensk vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Inom Rädda Jakten har vi utan att darra eller att riskera något driftbidrag hävdat Nej till frilevande varg. Med det budskapet har vår förbundsordförande representerat oss både i Sverige och Norge och vi kan se att vi får allt fler medlemmar på andra sidan riksgränsen.
Nyligen hade Rädda Jaktens förbundsstyrelse ett möte där vi summerade året som gått och planerade för det här verksamhetsåret. Vi ändrar inget, vi fortsätter som hittills eftersom det visat sig vara ett bra koncept.
Vi är övertygade om att vi behövs för att visa andra att man faktiskt kan säga Nej till frilevande varg utan att bli betraktad som varghatare. Vi ser att allt fler som spyr sin galla över den lättsinniga rovdjurspolitiken och många hade inte modet att göra det, bara för ett par år sedan.
Vid styrelsens möte beslutade vi att 2020 års förbundsårsmöte kommer att hållas i Arvika söndag 26 april klockan 10.00. 
Lokal kommer att meddelas senare.

Betalning via bankgiro 
Medlemsavgift: 200:-

Vi behöver nedanstående uppgifter
Mottagare: Rädda Jakten
Medlemsavgiften 200:- betalas till bankgironr: 188 – 9245
Fyll i ert namn, födelsenummer ÅÅÅÅ – MM – DD, samt adress, telefonnr. och eventuell e-postadress.

För betalning från utlandet:
IBAN: SE 4295000099602608990699
 Swift/Bic: NDEASESS

Göran Karlsson
Lindveden, Raddetorp 5
46198 TROLLHÄTTAN