Mobil topp Rädda jakten

2018 blev ett bra år för Rädda Jakten
Det var mycket som ställdes in under verksamhetsåret 2018. Värmen som parkerade sig över landet var av sällan skådad sort och varje tanke på björn och älgtester var bara att glömma. Därmed föll också våra planer på mässdeltagande på flera platser i landet.
Vår förbundsordförande Ronny Wester har inte ställt in. Han har gjort oerhört många timmar i skogen under året och därtill har han arbetat hårt med kontakterna väster om riksgränsen.
Nu är årsmötet förbi och styrelsen fick med utmärkt beröm godlännt. Vi har sett ett ökande antal medlemmar. Styrelsen och admingruppen har fått beröm för sina insatser.
Dock finns det saker som tynger oss och det är den orättfärdiga ordningen att organisationer som sysslar med jaktsabotage får statliga driftbidrag, medn Rädda Jakten, som håller sig inom lagens råmärken får avslag. Vi ska naturligtvis söka igen, även om möjligheterna synes mikroskopiska.
Vårt försäkringsbolag Gaevert slutade med jägarförsäkringar, vilket tvingade oss att söka någon annan försökringsgivare.
Valet föll på länsförsökringar. Där tecknade vi en ren olycksfallsförsäkring, mer omfattande och med högre försäkringsbelopp än den förrra, men också betydligt dyrare.
Sedan Rädda Jakten bildades har medlemsavgiften legat på 150 kronor. Med den högre försäkringspremien blev vi nu tvungen att justera upp medlemsavgiften. Från den Från 1 januari 2020 kostar medlemskap i Rädda Jakten inklusive försäkring, 200 kr.

 

Betalning via bankgiro 
Medlemsavgift: 200:-

Vi behöver nedanstående uppgifter
Mottagare: Rädda Jakten
Medlemsavgiften 200:- betalas till bankgironr: 188 – 9245
Fyll i ert namn, födelsenummer ÅÅÅÅ – MM – DD, samt adress, telefonnr. och eventuell e-postadress.