Mobil topp Rädda jakten

Ytterligare ett inställt årsmöte
Pandemin har verkligen ställt till det för de allra flesta. Den har pågått i ett och ett halvt år och är inte över ännu.
Rädda Jakten tvingades ställa in sitt årsmöte våren 2020. Nu skriver vi 1 juli 2021 och ser oss nödsakade att slänga in handduken ytterligare en gång.
Vi har en stabil styrelse och vi har en ekonomi i balans som är granskad och reviderad, men vi har inte kunnat hålla några val.
Vid styrelsemöte har vi beslutat att som förra gången förlänga förordnandet för de ledamöter som valdes vid vårt senaste årsmöte 2019.
Under verksamhetsåret 2021 ska vi försöka komma igång med att visa upp oss och vi har inbjudningar till evenemang, men i dagsläget är det osäkert om coronaläget blir sådant att vi kan acceptera inbjudningarna.
Nu fortsätter vi precis som det senaste året med styrelsemöten digitalt och hoppas på att alla restriktioner skall komma att hävas under detta året.

Rädda Jakten kämpar vidare

För varje år som går kan vi se hur allt fler vågar ta bladet från munnen. Till och med de två stora jägarorganisationerna känner av trycket från sina medlemmar.
Trots risken för reducerade driftbidrag skymtar vi emellanåt deras innersta önskan om att vargen inte har här att göra.
Till skillnad mot Rädda Jakten befinner de sig ständigt under galgen och ett löfte och en underskrift är en deal som inte kan brytas. Målet är en svensk vargstam med gynnsam bevarandestatus.
Inom Rädda Jakten har vi utan att darra eller att riskera något driftbidrag hävdat Nej till frilevande varg. Med det budskapet har vår förbundsordförande representerat oss både i Sverige och Norge och vi kan se att vi får allt fler medlemmar på andra sidan riksgränsen.
Nyligen hade Rädda Jaktens förbundsstyrelse ett möte där vi summerade året som gått och planerade för det här verksamhetsåret. Vi ändrar inget, vi fortsätter som hittills eftersom det visat sig vara ett bra koncept.
Vi är övertygade om att vi behövs för att visa andra att man faktiskt kan säga Nej till frilevande varg utan att bli betraktad som varghatare. Vi ser att allt fler som spyr sin galla över den lättsinniga rovdjurspolitiken och många hade inte modet att göra det, bara för ett par år sedan.
Vid styrelsens möte beslutade vi att 2020 års förbundsårsmöte kommer att hållas i Arvika söndag 26 april klockan 10.00. 
Lokal kommer att meddelas senare.

Det är nära nu 
På måndag börjar älgjakten för många i norra halvan av landet. Björnjakten pågår, i vart fall där man inte redan har fyllt den sparsamt tilldelade licensen.
På sina ställen skulle jakten kunna vara något att se fram mot, men varghoparna gör att man går till skogen med blandade känslor och så har det varit i 40 år.
Till att börja med litade vi på de två jägarorganisationer som sade ja till varg fast man menade nej. Eller var det i själva verket så att man menade det man sade?
Trots 40 år av falska försäkringar om att vargen ska bort verkar det ändå vara svårt att överge dem.
Till sist kom Rädda Jakten. Vi har totalt tappat förtroendet för de två andra organisationerna som jamsar med Naturvårdsverk och regering. Nu är vi tre jägarorganisationer, men bara en som vågar säga vad alla menar, nej till frilevande varg. Vi behöver bli fler som säger nej, nu får det vara nog. 
Kom med i Rädda Jakten nu. Betala 200 kronor så är du medlem till utgången av 2021 och under den tiden har du en mycket bra jägarförsäkring.
Här nedan kan du se hur du enklast betalar din medlemsavgift.

Betalning via bankgiro 
Medlemsavgift: 200:-

Vi behöver nedanstående uppgifter
Mottagare: Rädda Jakten
Medlemsavgiften 200:- betalas till bankgironr: 188 – 9245
Fyll i ert namn, födelsenummer ÅÅÅÅ – MM – DD, samt adress, telefonnr. och eventuell e-postadress.

För betalning från utlandet:
IBAN: SE 4295000099602608990699
 Swift/Bic: NDEASESS

Göran Karlsson
Lindveden, Raddetorp 5
46198 TROLLHÄTTAN