Mobil topp Rädda jakten

Bilder en bristvara

Rädda Jaktens hemsida är nu igång, men den ska naturligtvis uppdateras återkommande. För att göra det behövs bilder och det är konstant en bristvara.

Så, om du känner att du har bilder från skog och mark, med anknytning till jakt och viltvård tar vi tacksamt emot bilder att publicera på vår hemsida.

Skickar du bilder till oss anser vi oss ha fått upphovsmannens medgivande att publicera dem. Bilderna publiceras med fotografens namn, om inte annat önskemål finns.

Bilderna kan du skicka till:
m-a-t-s@telia.com

Glöm inte att skriva ditt namn, din adress och telefonnummer.

Vi tackar på förhand.


”Rädda Jakten RJ ska verka för att förutsättningarna för bevarandet av svenska landsbygdsnäringar och traditioner uppnår GYBS, alltså åter får en gynnsam bevarandestatus.

-Detta är inte möjligt att uppnå med en frilevande vargstam!”

Foto:Kjell Dahlin


Medlemsavgift
Årsavgiften för medlemskap i Rädda Jakten är:
200:- inklusive jägarförsäkring. Medlemsavgiften och jägarförsäkringen gäller för kalenderår


Jägarförsäkring för alla medlemmar
När du blir medlem blir du automatiskt försäkrad.
​Här nedan kan du läsa mer om vår jägarförsäkring.

Förbundet Rädda Jakten RJ
Kollektiv olycksfallsförsäkring

Villkor KO 611:15
Försäkrad: Medlem
Gäller under verksamhetstid sam vid resa i direkt anslutning till och 
från verksamheten.

Försäkringen ersätter
- medicinsk och ekonomisk invaliditet upp till        465 000 kr.
- behandlings och läkningstid upp till                      32 643 kr.
- tandvårdskostnader upp till                                           5 år.
- kläder och glasögon upp till                                  23 250 kr.
- övriga merkostnader upp till                                139 500 kr.
- kostnader för hjälpmedel vid invaliditet upp till      46 500 kr.
- psykologiskt stöd i krissituation upp till                  23 250 kr.
- vanprydande ärr.
- vid dödsfall på grund av olycksfall                         46 500 kr.

Försäkringsbeloppet för medicinsk och ekonomisk invaliditet 
minskas med 5 procentenheter per år från och med det år den 
försäkrade fyller 56 år, men aldrig till lägre än 25 procent.

Försäkringen ger inte rätt till efterskydd eller fortsättningsförsäkring.

Undantag. Försäkringen ersätter inte ekonomisk invaliditet när den 
försäkrade är bosatt och folkbokförd utanför Norden vid 
försäkringsfallet. 

Frågor till Rädda Jakten